PÍSTOVSKÉ MOKŘADY | offroad akce na pomoc přírodě

Info diváci

PŘÍJEZD a ODJEZD na akci DAKARské Pístovké mokřady:

POZOR!!! Silnice Jihlava - Pístov se opravuje!!!

 

PŘÍJEZD na MOKŘADY:

Doporučujeme dvě varianty příjezdu (na mapce označené zeleně):
VARIANTA 1.: po oficiální objízdné trase: ze silnice Jihlava - Znojmo odbočit k Herně v ráji, vyjet u Městského útulku a pak už přes Pístov na Mokřady.
VARIANTA 2.: přes nově opravenou ulici Telečskou, jak jste zvyklí, rekonstruovaným úsekem okolo garáží a pak už přes Pístov na Mokřady. Úsek JIhlava - Městský útulek totiž bude provizorně ve dnech od 27.9. odpoledne do 29.9. do večera pro návštěvníky akce JEDNOSMĚRNĚ zprůjezdněn. POZOR!!! Budete projíždět stavbou.

Pozn.: Semafory přes Pístov budou přizpůsobeny příjezdu návštěvníků (delší interval zelené).

 

ODJEZD z MOKŘADŮ:

Doporučujeme znovu dvě varianty (na mapce označené modře):
VARIANTA 1.: přes Salavice - pěkná ale delší cesta
VARIANTA 2.: přes Vysokou a Hosov - úzká, rozbitá, ale kratší cesta

Pozn.: Vzhledem ke kratšímu intervalu semaforů z druhé starny a jednosměrnému průjezdu opravovaného úseku Jihlava - Pístov nedoporučujeme odjíždět z akce přes Pístov.

Nedoporučujeme přijíždět ani odjíždět přes obec Rančířov!!!

Slibujeme, že drobné komplikace na příjezdu a odjezdu budou vykoupeny skvělými zážitky. A přístí rok už po nové silnici...

 

MAPA

 

PARKOVÁNÍ

Připravených je přes 300 parkovacích míst pro osobní auta na zpevněných plochách.

Loga sponzorů [logo-panel.jpg]